Margarita

Inmersió que podrem entrar des de la terra, partirem des del mig de la cala fins trobar una antiga tubería, seguint-la trovarme una serie de roques d’interes, tot i que esta a prop la fauna es bastant abundant, per les roques trovarme morenes, escorpores i demés.