Llosa de Palamós

Situada davant de la costa de Palamós és un promontori ple de grans esquerdes i plena de canals, on podem trobar restes de barques de pesca que van ser enfonsades per a gaudir del bussejador, la fauna està composta per sards, espets, escórpores.

El temps de navegació és de 5 minuts en vaixell, és un trajecte per a les que es maregen o passen fred a l'hivern durant la navegació.

La part superior està situada a uns 6 mt i la més profunda a uns 28 mt la visibilitat en els mesos d'estiu és molt bona i si situem la nostra brúixola rumb sud-oest, trobarem el Boreas a 6 minuts de navegació subaquàtica.