Llosa de Palamós

Situada enfront de la costa de Palamós és un promontori replet de grans esquerdes i plena canals, on podem trobar restes de vaixells, la fauna està composta per sargos, espetons, escorpores i altra.

La part superior està situada a uns 4 m. i la més profunda a uns 28 m. la visibilitat en els mesos d´estiu és molt bona i si agafem rumb sud-oest, trobarem el Boreas.