La Sardana

Amb una profunditat que va des dels 11 mt. als 32 mt. la baixada és pronunciada, el fons és sorrenc i ple de posidònies la paret d´aquesta muntanya en forma de tascó és d´un colorit bonic d`observar.