La Roja

Zona sud de Palamós

És una muntanya imponent, la seva base més alta està situada a uns 9 mt. i la seva profunditat arriba als 32 mt. descendint podrem observar en les seves parets un mantell d´anemones, el seu fons és sorrenc i trobarem esponges de gran grandària, en les roques del fons i per les seves esquerdes trobarem fauna variada.

És una immersió fàcil i divertida.