El Tabal

Zona de Palamós

Són tres roques alineades entre si, encara que la immersió la realitzarem a l´enorme roca del centre. El seu cim està situat a 23 m. i el seu fons a 44 m. La seva extensió és d´uns 75 m.

Aquí podrem veure algun nero, brotoles i alguna llagosta. Aquesta immersió és de gran bellesa.